Dagskrá 2021

 

15. október á netinu

Ráðstefnan fer fram í gegnum ZOOM-fjarfundabúnaðinn. Nánari leiðbeiningar um ZOOM.

Ágripabók Menntakviku

Kl. 8:30 – 10:00

Námsmat

Háskólar: Viðhorf nemenda til kennslu í COVID-19

Hringborðsumræður: The complex nature of doctoral studies at the University of Iceland

Textílrannsóknir ─ sjálfbærni, nýsköpun, skólamál og útgáfa. Fyrri hluti

Fjölþjóðleg sýn á menntun í þremur heimshornum

Framhaldsskólinn: Stefnumótun og lærdómssamfélag

Hegðun og líðan grunnskólabarna: Þekking starfsfólks – leiðir til árangurs

Grunnskóli í þróun: Lærdómssamfélag, ytra mat og kennarar

Collaborative re-design of a learning environment

Málþroski, læsi og fjöltyngi

Þróun stærðfræðikennslu í framhalds- og háskólum

LeikA – Leikskólinn og tímarnir tvennir

Verkefni unnin í samstarfi Menntamálastofnunar og Sálfræðideildar HÍ. Fyrri hluti

Heilsuhegðun nemenda á tímum COVID-19

Kennsluhættir

Streita

Tileinkun formlegrar orðræðu á ensku: Námsaðferðir, orðaforði, lestur og ritun

Þroskaþjálfar sem fagstétt í skólakerfinu: Staða, áskoranir og tækifæri

Kl. 10:10 – 11:40

Skólastarf frá ýmsum sjónarhornum

Háskólar: Kennarar og þróun kennsluhátta

Háskólar: Námsmat

Textílrannsóknir ─ sjálfbærni, nýsköpun, skólamál og útgáfa. Seinni hluti

Stafræn námsgögn og rými til samvinnu, leikja og náms

Meistaraprófsverkefni, utanumhald og námssamfélag

Framhaldsskólinn á tímum COVID-19: Kreppa, áskoranir og aðlögun

Innleiðing menntastefnu Reykjavíkurborgar – Mælingar, stuðningur, aðgerðir og eftirfylgni

Gæði kennslu í grunnskólum: Faglegt nám kennara og kennaramenntun

Menningarheimar og skólastarfið

Hvernig er hægt að fyrirbyggja erfiðleika í lestri?

Menntun fyrir alla

Þróunarstarf um stærðfræðinám og -kennslu í grunnskóla

Leikur, styðjandi samskipti og lærdómssamfélag – Menntastefna Reykjavíkur

Verkefni unnin í samstarfi Menntamálastofnunar og Sálfræðideildar HÍ. Seinni hluti

Hreyfing skólabarna

Bekkjarstjórnun og einstaklingsmiðuð úrræði til að bæta hegðun og auka námsástundun nemenda

Ofbeldi, mismunun og kærleikur

Fjölmenning

Kl. 12:00 – 13:30

Hæfni á vinnumarkaði, raunfærnimat og starfsþróun

Háskólar: Námskrárgerð

Háskólakennsla: Kennarar og COVID-19

Tónlist og yngstu börnin

Framtíð náms ─ Ný tækni, tækifæri og áskoranir

Samtal um menntun: Trú, réttlæti og ást

Sköpun og kennsla

Rýnt í gæði kennslu í myndbandsupptökum úr kennslustundum

Læsi

Þróun leiðtoganámskeiða Menntafléttunnar um stærðfræðinám í leik- og grunnskólum

Leikskólinn

Foreldrar og skólinn

Fjölmenning, tungumál, skapandi ferli og starfendarannsóknir

Líkamleg heilsa, íþróttir, hreyfifærni og lýðheilsa

Velferð, samstarf og réttlæti

Nemendur af erlendum uppruna – réttur til menntunar og raddir nemenda um nám og félagatengsl. Fyrri hluti

Réttindi barna og fagmennska í starfi

Framhaldsskólinn

Fötlun á tímum faraldurs

Kl. 13:40 – 15:10

Rannsóknir á verk- og starfsmenntun

Háskólar: Stafræn kennsla og COVID-19

Háskólar: Nemendur og tengsl

Listir

Stafræn borgaravitund

RannKyn: Börn, ungmenni og kyngervi í nútímasamfélagi

Kennsla í framhaldsskólum

Samskipti og sjálfsmynd barna og ungmenna

Hringborðsumræður: Áhrif eða áhrifaleysi flutnings á rekstri grunnskóla til sveitarfélaga

Localized studies in language and sociolinguistic representation

Bíbí í Berlín: Fötlunarfræði og einsaga mætast

Menntun og menntastefnur

Lærdómssamfélag

Menntun og aðgengi fyrir alla

Skólastarf á tímum COVID-19

Tungumálastefnur og leiðir í skólastarfi. Seinni hluti

Bragðlaukaþjálfun, heimilisfræði og kennsla

Faggreinakennsla

Samfélagsmiðlar, ofbeldi og nám í deiglu – Tómstundafræði í tuttugu ár

Kl. 15:50 – 16:30 í Bratta og í beinu streymi

Lykilfyrirlestur Menntakviku