Málstofur

Háskóli Íslands

#Metoo, Iceland and educational interventions
Aðlögun og líðan barna: Áhrifaþættir og úrræði
Airing out the linens: Equipping practitioners for exploring…
Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Fyrri hluti
Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Seinni hluti
Áhrifamáttur list- og verkgreina í menntun til sjálfbærni
Bragðlaukaþjálfun
Brottfall eða hlé á námi nemenda – Framhaldskólinn
COVID-19 og leikskólinn – LeikA
Danska: Námsefni og jaðarsettur nemendahópur
DISE – MA-symposium
Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur I
Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur II
Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan bakgrunn
Fjarmenntabúðir: Stuðningur háskóla við skólastarf
Framhaldsskólinn á tímamótum
Frammistöðumat í teymis- og hópavinnu
Gæði kennslu í grunnskólum – Bekkjarstjórn, fjölbreytileiki og COVID-19
Gæði kennslu í grunnskólum – Markmið, samræða og faglegar kröfur
Gerum færni innflytjenda sýnilega – Áskoranir og möguleikar í raunfærnimati
Háskólakennsla
Háskólar – Kennsluaðferðir
Háskólar: Að nýta rafræna miðla til að efla gæði náms
Háskólar: Kennarar og kennsluþróun
Háskólar: Námskrárgerð
Háskólar: Nemendur og námsgengi
Heilsuefling í skólaumhverfi – Alþjóðleg samvinnuverkefni
Heilsuefling og heilsufar – Forvarnir og skimanir
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands
Hinseginleiki, (ó)hefðbundinn kvenleiki og hið forboðna í íslenskri skólasögu …
Hlutverk þroskaþjálfa: Virk þátttaka allra í skóla og samfélagi án aðgreiningar
Hógværð, agi og hyggindi: Vitsmunalegar dygðir og þekkingarleit
Hönnun, sjálfsmynd og virkt nám
Hreyfing, svefn og heilsa ungmenna
Innflytjendur og menntun
Internationalisation at the University of Iceland
Íþróttanæringarfræði
Íþróttir og íþróttakennsla
Kona verður til! Mótun kvenleikans í gegnum móðurhlutverkið …
Kynjahalli í akademíu: Gerum eitthvað – en hvað?
Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni
Leiðir til að draga úr lestrarerfiðleikum, efla lesfimi og lesskilning
Leikskólinn, börn og kennarar
Leikur að orðum og heimsfaraldur
Lesvandi og margþætt eðli læsis
Listgreinar
Lýðræði, sjálfbærni og siðferðileg gildi
Læsi, kynjamunur og lestraráhugahvöt á miðstigi
Mál og kennsla
Málþroski leikskólabarna
Menntun fyrir alla
Nám unglinga í Afríku sunnan Sahara
PISA, orðaforði og lestranám
Rannsóknir á verk- og starfsmenntun
Rannsóknir og deigla á sviði frítímans — Fyrri hluti
Rannsóknir og deigla á sviði frítímans — Seinni hluti
Raunfærnimat á háskólastigi og nýjar námsleiðir í framhaldskólum
Raungreinar og náttúrufræði í grunnskólakennslu
Samræður í stærðfræði á unglinga- og framhaldsskólastigi
Samskipti – Lífsleikni
Sjálfbærni, samvinnunám og siðfræði
Sjálfsþekking nemenda og kennara
Skapandi grunnskóli – Námsefni unnið við Listaháskóla Íslands
Skólasaga og byggðaþróun
Skóli án aðgreiningar og félagsleg staða fatlaðs fólks
Skólinn – Starfsþróun
Sköpun og tækninýjungar í fullorðinsfræðslu
Stafræn tækni, nám og menntun
Starfendarannsóknir sem leið í starfsþróun og mótun starfskenningar
Starfstengd leiðsögn, starfsþróun og ráðgjöf
Stjórnun og forysta – Kennsluhættir, starfsþróun og menning
Textíll í rannsóknum og skólastarfi – Fyrri hluti
Textíll í rannsóknum og skólastarfi – Seinni hluti
Tónlist í leik- og grunnskólum
Tungumálakennsla á netinu: Saga, þróun og framtíð
Tvítyngd börn – Málþroski og málörvun
Valdaójafnvægi
Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi
Verkefni unnin í samstarfi Menntamálastofnunar og Sálfræðideildar
Virkni, val og skyldur foreldra í íslensku menntakerfi 
Virkni val og skyldur í íslensku menntakerfi: Foreldrahópar á jaðrinum
Viska í nútímamenntun
Þroskaþjálfafræði: Fjölbreytt viðfangsefni fræðigreinarinnar
Þróun stærðfræðikennslu á grunnskólastigi
Þróunar- og nýsköpunarstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar