Raunfærnimat á háskólastigi og nýjar námsleiðir í framhaldsskólum

Háskóli Íslands

Raunfærnimat á háskólastigi og nýjar námsleiðir í framhaldsskólum

1. október kl. 10:45 til 12:15 – Smelltu til að taka þátt á ZOOM!

Nám fullorðinna

Hróbjartur Árnason

Raunfærnimat á háskólastigi, næstu skref

Ína Dögg Eyþórsdóttir, verkefnisstjóri, Matsskrifstofa HÍ

Í tilmælum frá Ráðherraráði Evrópusambandsins frá 2012 var mælt með því að öll lönd Evrópusambandsins innleiddu raunfærnimat á öllum skólastigum fyrir árið 2018.

Raunfærnimat er vel grundvallað á framhaldsskólastigi hér á landi, sérstaklega í starfsnámi, en lítið hefur farið fyrir því á háskólastiginu. Undanfarið hafa um 500 manns farið í gegnum raunfærnimat hérlendis hvert ár, flestir til styttingar á námi í framhaldsskólum. Árið 2015 vann nefnd, að frumkvæði Matsskrifstofu HÍ, skýrslu þar sem skoðað var annars vegar hvort og hvernig háskólastigið gæti nýtt sér raunfærnimat við inntöku í háskóla og hins vegar hvernig mætti innleiða raunfærnimat á háskólastigi til styttingar á námi. Í þessu erindi verða niðurstöður skýrslunnar skoðaðar stuttlega, þróun umræðunnar rakin innan háskólasamfélagsins og fyrstu tilraunir við HÍ kynntar. Þrátt fyrir að skipulagt og formlegt raunfærnimat hafi verið í boði við bandaríska háskóla frá áttunda áratug síðustu aldar, hefur þekking sem fólk aflar sér í gegnum reynslu, t.d. í starfi, óvíða verið metin til styttingar á námi í Evrópu hingað til. Í þessu erindi verða niðurstöður skýrslunnar skoðaðar stuttlega, þróun umræðunnar rakin innan háskólasamfélagsins og fyrstu tilraunir við HÍ kynntar.

Stytting háskólanáms með raunfærnimati

Soffía Gísladóttir, forstöðumaður, Vinnumálastofnun Norðurlandi eystra og Austurlandi

Er raunhæft að meta hæfni sem áunnist hefur á vinnumarkaði, til ECTS-háskólaeininga, með það í huga að stytta nám til háskólagráðu í grunnnámi? Þessari spurningu mun ég reyna að svara í erindi mínu og byggir það á niðurstöðu raunfærnimats sem fór fram í tilraunaskyni við Háskólann á Akureyri sl. vetur þegar reyndur blaðamaður, til rúmlega 30 ára, var raunfærnimetinn við fjölmiðlafræði Háskólans á Akureyri. Á íslenska vinnumarkaðinum fyrirfinnst mikill mannauður og í honum búa verðmæti sem oftar en ekki eru vanmetin þegar ráða skal fólk til starfa. Þessir einstaklingar, með sérhæfingu af vinnumarkaði, hafa öðlast þekkingu sem er ekki síður metin til aukins hagvaxtar en sú þekking sem einstaklingar hafa öðlast í hinu formlega skólakerfi. Allt að 30% fólks með starfs- og framhaldsmenntun á Íslandi, þar með talið stúdentspróf, er í störfum umfram menntunarstig, þ.e. störfum sem krefjast háskólamenntunar. Þessir einstaklingar hafa alla tíð eflt sig í starfi með ýmsum námskeiðum og nýjungum á vinnumarkaði, ekki síst tæknilega, og hafa verið eftirsóttir sem starfskraftar. Margir þessara einstaklinga hafa gert tilraun til þess að hefja háskólanám, en hafa hrökklast frá námi vegna þess að þeim finnst þeir ekki eiga heima á skólabekk, í grunnnámi háskóla, við hlið nemenda sem hafa nýlokið stúdentsprófi og hafa ekki til að bera neina starfsreynslu, að ráði, af vinnumarkaði. Þeir upplifa sig á röngum stað. Ég mun fjalla um ferlið við raunfærnimatið, niðurstöðuna sem og tækifærin sem bjóðast, fari háskólar á Íslandi þá leið að bjóða upp á raunfærnimat til styttingar á háskólanámi.