Fyrirlesarar

Háskóli Íslands

Fyrirlesari

Staða

Málstofa

Erindi

Abigail Grover Snook Aðjúnkt, Háskóli Íslands Háskólar: Kennarar og kennsluþróun Perceived faculty development needs of tenured and sessional health science faculty
Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir Lektor, Listaháskóli Íslands Listgreinar „Það er í loftinu“: KennsluList Magnúsar Pálssonar
Ágústa Þorbergsdóttir Deildarstjóri, Stofnun Árna Magnússonar Leikur að orðum og heimsfaraldur Hversdagsleg hugtök í fræðilegu samhengi?
Amalía Björnsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Háskólar: Nemendur og námsgengi Bakgunnur og aðstæður nýnema á Menntavísindasviði
Angela Shapow Meistaranemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni, val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans Transnational high-income mothers and their experience of Icelandic urban schools
Anna Björk Sverrisdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Hlutverk þroskaþjálfa: Virk þátttaka allra í skóla og samfélagi án aðgreiningar Inngildandi eða aðgreinandi? Val- og umsóknarferli nemenda með þroskahömlun á framhaldsskólastigi
Anna Elísa Hreiðarsdóttir Lektor, Háskólinn á Akureyri COVID-19 og leikskólinn – LeikA Leikskólabörnin í leikskólanum á tímum COVID-19
Anna Guðrún Edvardsdóttir Rannsakandi og sérfræðingur, Háskólinn á Hólum Skólasaga og byggðaþróun Staða og hluverk þekkingarsetra í byggðaþróun
Anna Guðrún Júlíusdóttir Grunnskólakennari, Landakotsskóli Starfendarannsóknir sem leið í starfsþróun og mótun starfskenningar Starfsþróun kennara og kennsluskipulag í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskóla
Anna Helga Jónsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Háskólar: Nermendur og námsgengi Brotthvarf nemenda úr námi á tveimur sviðum Háskóla Íslands
Anna Katarzyna Wozniczka Doktorsnemi, Háskóli Íslands Menntun fyrir alla Starfsþróunarnámskeið um menntun fyrir alla: að ná til fjölbreytts hóps þátttakenda í fjarnámi
Anna Kristín Sigurðardóttir Prófessor, Háskóli Íslands Gæði kennslu í grunnskólum. Bekkjarstjórn, fjölbreytileiki og COVID-19 Bekkjarstjórnun og nýting á tíma. Hvað einkennir kennslustundir sem nemendur telja vel stjórnað?
Anna María Gunnarsdóttir Framhaldsskólakennari, Kennarasamband Íslands Skólinn – Starfsþróun Stefnumótun um starfsþróun framhaldsskólakennara
„kennarar geta sízt allra, menntað sig til starfs í eitt skipti fyrir öll“
Anna Rut Ingvadóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Bragðlaukaþjálfun Fæðuval og matvendni meðal barna á einhverfurófi
Anna Sigríður Ólafsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Heilsuefling í skólaumhverfi -– Alþjóðleg samvinnuverkefni We Value Food: Að mennta, virkja og styrkja neytendur framtíðarinnar
Anna Söderström Doktorsnemi, Háskóli Íslands PISA, orðaforði og lestranám PISA-panik? Viðbrögð stjórnvalda við niðurstöðum PISA 2018
Anna-Lind Pétursdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Leiðir til að draga úr lestrarerfiðleikum, efla lesfimi og lesskilning Markvisst samvinnunám í læsi: Áhrif og reynsla kennara hérlendis
Árdís Flóra Leifsdóttir Stuðningsfulltrúi Aðlögun og líðan barna: Áhrifaþættir og úrræði Hvernig má efla starfsfólk leikskóla í vinnu með börnum sem sýna truflandi hegðun?
Ari Halldórsson Framhaldsskólakennari Stjórnun og forysta – Stefnumótun og menntaforysta Á vitundargrunduð menntun erindi í skólastarf á Íslandi?
Arna Björk H. Gunnarsdóttir Grunnskólakennari, Vesturbæjarskóli Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi I Vesturbæjarskóli – Hönnun og tækni – Nýsköpun
Arna H. Jónsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan menningar og tungumála bakgrunn Að fara út fyrir þægindarammann: Viðtöl við stjórnendur leik-, grunnskóla og forstöðumanna frístundaheimila
Arnbjörg Jóhannsdóttir Grunnskólakennari, Álfhólsskóli Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi Tilfinningalæsið mitt: Náms- og kennsluefni í félags- og tilfinninganámi
Arnbjörg Stefánsdóttir Skólastjórnandi Hlutverk þroskaþjálfa: Virk þátttaka allra í skóla og samfélagi án aðgreiningar Þátttaka er samvinna: Valdefling barna
Arngrímur Vídalín Aðjúnkt, Háskóli Íslands Skólasaga og byggðaþróun Meistarar og lærisveinar: Lærdómstextar og dídaktík miðalda
Árni Jónsson Forstöðumaður, Frístundamiðstöðin Ársel Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni Tímamót í frístundastarfi – Áhrif markvissrar vinnu rafíþrótta á félagsþroska
Ársæll Arnarsson Prófessor, Háskóli Íslands Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Seinni hluti Áhrif COVID-19 faraldursins á frístundastarf barna og unglinga
Ása Helga Proppé Ragnarsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Leikur að orðum og heimsfaraldur Orðaforði í leik – Unnið með kennsluaðferðina Sérfræðingskápan með ungum börnum
Ásdís Jóelsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Textíll í rannsóknum og skólastarfi  –  Seinni hluti Íðorðanefnd í hannyrðum – Íðorðasafn í prjóni
Ásgeir Brynjar Torfason Rannsakandi, Sjálfstætt starfandi Viska í nútímamenntun Er hægt að kenna stjórnvisku og gott viðskiptasiðferði. Um samspil miðlunar, visku og fyrirtækjamenningar
Áslaug Dóra Einarsdóttir Meistaranemi, Laugalækjaskóli Samræður í stærðfræði á unglinga- og framhaldsskólastigi Dæmi um ávinninga og áskoranir sem felast í innleiðingu hugsandi skólastofu í stærðfræðikennslu á unglingastigi
Ásrún Jóhannsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Tungumálakennsla á netinu: saga, þróun og framtíð Blandað nám í ritun á ensku: Framsetning kennsluefnis og raddir nemenda
Ásrún Matthíasdóttir Lektor, Háskólinn í Reykjavík Innflytjendur og menntun Tvær rannsóknir á innflytjendum í háskólum á Íslandi
Ásta Bryndís Schram Lektor, Háskóli Íslands Háskólar: Að nýta rafræna miðla til að efla gæði náms Meiri ánægja og betri námsárangur
Ásta Vilhjálmsdóttir Grunnskólakennari, Valhúsaskóli Listir og sjálfbærnimenntun Textílmennt og sjálfbærni – Námsvefurinn Gera sjálfur
Ásthildur Jónsdóttir Verkefnastjóri hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur Áhrifamáttur list- og verkgreina í menntun til sjálfbærni Listrænt ákall til náttúrunnar
Ástríður Stefánsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Heilsuefling og heilsufar – Forvarnir og skimanir Er krabbameinsskimun ávallt til bóta?
Atli Harðarson Dósent, Háskóli Íslands Hógværð, agi og hyggindi: Vitsmunalegar dygðir og þekkingarleit Vitsmunaleg hógværð og heiðarlegt skólastarf
Auðbjörg Björnsdóttir Forstöðumaður Kennslumiðstöðvar, Háskólinn á Akureyri Háskólar: Námskrárgerð MOCAT – Að smala köttum
Auðun Valborgarsson Doktorsnemi, Háskóli Íslands Læsi, kynjamunur og lestraráhugahvöt á miðstigi Lesskilningur og ritun á miðstigi: Þróun og einstaklingsmunur
Auður Magndís Auðardóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni, val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans Foreldraval og þróun skólasamfélaga á höfuðborgarsvæðinu: félagsleg aðgreining í sjálfstætt starfandi skólum hérlendis
Auður Pálsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í kennsluskrá Háskóla Ísland
Bahareh Jozranjbar Doktorsnemi, Háskóli Íslands Lesvandi og margþætt eðli læsis Featural and Configural Processing of Faces and Houses in Matched Dyslexic and Typical Readers
Benjamin Aidoo Doktorsnemi, Háskóli Íslands Háskólakennsla Predictors of Teachers’  Readiness for Technological Innovation in Education
Berglind Gísladóttir Dósent, Háskóli Íslands Gæði kennslu í grunnskólum – Markmið, samræða og faglegar kröfur Faglegar kröfur til nemenda í stærðfræði
Berglind Hrönn Einarsdóttir Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Háskólakennsla „Það lyfti mér frá botni“: Reynsla erlendra nemenda af aðstoð Ritvers Háskóla Íslands
Berglind Lilja Guðmundsdóttir Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Heilsuefling og heilsufar – Forvarnir og skimanir D-vítamínbúskapur fyrir og eftir efnaskiptaaðgerðir á Landspítala
Berglind Ósk Hlynsdóttir Meistaranemi, Listaháskóli Íslands Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Fyrri hluti Flokk till you drop – Samstarfsverkefni
Berglind Rós Magnúsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans – Foreldrahópar á jaðrinum Feður í aðalhlutverki í uppeldis- og skólastarfi barna sinna – Áhrif stéttarstöðu, stéttaruppruna og karlmennskuhugmynda
Bergljót Bergsdóttir Grunnskólakennari Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi I Padlet sem virkt vinnutæki í kennslu og námi í 4.bekk í Selásskóla
Birna Arnbjörnsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Tungumálakennsla á netinu: Saga, þróun og framtíð Saga, þróun og framtíðarverkefni í Icelandic Online
Birna M. Svanbjörnsdóttir Lektor, Háskólinn á Akureyri Gæði kennslu í grunnskólum – Markmið, samræða og faglegar kröfur „Klárum niður bls. 38, glæsilegt!“  Markmið og endurgjöf kennara á unglingastigi – Myndbandsupptökur
Birna Varðardóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Íþróttanæringarfræði Hlutfallslegur orkuskortur í íþróttum (Relative Energy Deficiency in Sport, RED-s)
Birta Kristín Hjálmarsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Málþroski leikskólabarna Þýðing og forprófun á FOCUS-ÍS um mat foreldra á félagslegri málnotkun þriggja ára barna
Bjarki Dalsgaard Sigurþórsson Leikskólakennari Starfendarannsóknir sem leið í starfsþróun og mótun starfskenningar Að ýta undir skóla án aðgreiningar: Starfendarannsókn um að ýta undir kennslu án aðgreiningar á milli starfsmanns sérkennsluteymis og starfsmanna inni á deild
Bjarki Guðmundsson Meistaranemi, Háskóli Íslands Tónlist í leik- og grunnskólum Gagnvirkur söngvabanki fyrir leikskóla
Bjarndís Fjóla Jónsdóttir Verkefnisstjóri, Nýsköpunarmiðja Menntamála Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni Draumar og upplifanir í Mixtúru
Bjarnheiður Kristinsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Samræður í stærðfræði á unglinga- og framhaldsskólastigi Þróun talsetningarverkefna í samstarfi við stærðfræðikennara á framhaldsskólastigi
Bjarni Bachmann Grunnskólakennari, Grunnskólanum í Borgarnesi Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands Lykilhæfni heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í námskeiðum fræðasviða Háskóla Íslands
Bjarni Sævar Þórsson Meistaranemi, Háskóli Íslands Raungreinar og náttúrufræði í grunnskólakennslu Eðlisfræði, efnafræði og stjörnufræði viðfangsefni í íslenskum námskránum frá 1999 og 2013 og í “Next generatin science standards”
Björg Gunnarsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Stjórnun og forysta – Kennsluhættir, starfsþróun og menning Starfshættir í opinni skólastofu
Björg Ingadóttir Framhaldsskólakennari, Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Listir og sjálfbærnimenntun Sjálfbærni og fatahönnun
Björg Melsted Meistaranemi, Háskóli Íslands Stafræn tækni, nám og menntun SELFIE – Matstæki um upplýsingatækni í skólastarfi: Þýðing og prófun í íslenskum skólum
Björk Alfreðsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans – Foreldrahópar á jaðrinum Lægri stéttar mæður af íslenskum uppruna: Bernskureynsla, virkni og þátttaka í skólagöngu barnsins
Björn R. Egilsson Doktorsnemi, Háskóli Íslands Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan menningar og tungumála bakgrunn Að tilheyra (ekki) leikskólasamfélagi: Viðhorf foreldra
Björn Viðar Aðalbjörnsson Lektor, Háskóli Íslands Háskólar: Námskrárgerð Heilbrigðisvísindanálgun á efni raunvisinda
Borghildur Jósúadóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Þróun stærðfræðikennslu á grunnskólastigi Stærðfræði og listir: Myndlist er fleira en að teikna – Stærðfræði er fleira en að reikna
Bragi Guðmundsson Prófessor, Háskólinn á Akureyri Skólasaga og byggðaþróun Sveitakennarar við Húnaflóa 1887-1905
Branislav Bédi Verkefnisstjóri Tungumálakennsla á netinu: Saga, þróun og framtíð Kennsla nútímaíslensku sem annars máls, forníslensku, og íslensks táknmáls (ÍTM) sem annars máls í LÖRU
Bryndís Fiona Skólastjórnandi, Hallormsstaðaskóli Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Fyrri hluti Hallormsstaðaskóli – Þekking sem skiptir máli
Bryndís Jóna Jónsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi Heildræn innleiðing núvitundar í skólastarf – Áhrif á kennara og nemendur
Bryndís Sóley Gunnarsdóttir Meistaranemi, Háskólinn á Akureyri Sjálfbærni, samvinnunám og siðfræði Menntun til sjálfbærni – Staða Íslands
Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Dönskukennari, sjálfstætt starfandi Danska: Námsefni og jaðarsettur nemendahópur EKKO – menning og heimsmynd
Brynja Halldórsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Airing out the linens: Equipping practitioners for exploring discourse on gender-based violence in intimate relationships and the workplace. Some say love it is a* …: How the #metoo discourse reflected immigrant women‘s lives in Iceland
Brynja Ingadóttir Lektor, Háskóli Íslands Háskólar – Kennsluaðferðir Er fýsilegt að innleiða fjölbreytta kennsluhætti og námsmat í grunnnámi háskóla? Reynsla af nýju námskeiði í hjúkrunarfræði
Caterina Poggi Aðjúnkt, Háskóli Íslands DISE – MA-symposium CLILing in Italy: teachers’ experiences with Content and Language Integrated Learning methodology
Charlotte Eliza Wolff Lektor, Háskóli Íslands Háskólakennsla Scripting the unpredictable complexity classroom management: A theoretical model
contrasting expert and novice teachers’ knowledge and awareness of classroom events
Cynthia Trililani Doktorsnemi, Háskóli Íslands Kona verður til! Immigrant Mothers in Icelandic Higher Education: Navigating Multiple Roles and Responsibilities
Edda Óskarsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Menntun fyrir alla Menntun fyrir alla: Framtíðarsýn og tillögur um aðgerðir
Edda R. H. Waage Lektor, Háskóli Íslands Háskólar – Kennsluaðferðir Reynslusaga af vendikennslu: Áskoranir og lærdómur
Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir Rannsakandi, Háskóli Íslands Skóli án aðgreiningar og félagsleg staða fatlaðs fólks Æ sér gjöf til gjalda: Gagnkvæmni í námi og kennslu
Elín Anna Ísaksdóttir Fagstjóri við tónlistardeild, Listaháskóli Íslands Háskólar: Námskrárgerð Þróun fjarnáms fyrir tónlistarskólakennara: Áskoranir og ávinningur
Elín Þöll Þórðardóttir Prófessor, Háskóli Íslands Tvítyngd börn – Málþroski og málörvun Íslenskur og enskur framburður unglinga með íslensku sem fyrsta og annað mál
Elísa Viðarsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Íþróttanæringarfræði Hvernig gæti uppbygging á markvissri næringarfræðslu fyrir íþróttahreyfinguna farið fram?
Elísabet Margeirsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Íþróttanæringarfræði Heilsuhegðun og heilsa þátttakenda í ofurhlaupum
Elizabeth Lay Doktorsnemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni, val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans Following the recommendations: Parent perspectives on Icelandic school operations in the time of COVID-19
Elsa Eiríksdóttir Dósent, Háskóli Íslands Rannsóknir á verk- og starfsmenntun Nám á vinnustað í löggiltum iðngreinum
Embla Guðrúnar Ágústsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Skóli án aðgreiningar og félagsleg staða fatlaðs fólks Öráreitni og ableismi: Félagsleg staða fatlaðs fólks í almennu rými
Erla Rún Jónsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Tvítyngd börn – Málþroski og málörvun Kennsla nemenda með annað móðurmál en íslensku: Rýnt í aðferðir og áherslur grunnskólakennara á yngsta stigi
Erla Signý Sigurðardóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Leiðir til að draga úr lestrarerfiðleikum, efla lesfimi og lesskilning Áhrif lesblindu á nám, líðan, náms- og starfsval – Reynsla nokkurra viðmælenda rakin
Eva Halldóra Guðmundsdóttir Forstöðumaður, Frístundamiðstöðin Tjörnin Þróunar- og nýsköpunarstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar Draumasviðið
Eva Harðardóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans – Foreldrahópar á jaðrinum Parents of Arabic, African and Asian origin: Significance of migrant capital, whiteness, and class when entering Icelandic school community
Eygló Rúnarsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Rannsóknir og deigla á sviði frítímans „Þetta voru miklir lærdómstímar“ – Félagsmiðstöðvastarf á tímum samkomubanns
Eyrún María Rúnarsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Samskipti – Lífsleikni „Ég á ekki enn Íslendinga að vinum.“ Reynsla ungmenna af erlendum uppruna af vinatengslum
Fatou N´dure Baboudóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Nám unglinga í Afríku sunnan Sahara „Verkföll kennara hafa áhrif á alla nemendur“: Ójöfnuður meðal unglinga sem stunda nám í ríkis- og einkareknum menntaskólum í Gíneu-Bissá
Finnborg Salome Steinþórsdóttir Nýdoktor, Háskóli Íslands Kynjahalli í akademíu: Gerum eitthvað – en hvað? COVID-19, aðgerðir stjórnvalda og kynjaskekkjur í háskólasamfélaginu
Fjóla María Lárusdóttir Þróunarstjóri, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins Gerum færni innflytjenda sýnilega – Áskoranir og möguleikar í raunfærnimati VISKA – Markmið og helstu verkfæri og afurðir
Flora Tietgen Doktorsnemi, Háskóli Íslands #metoo, Iceland and educational interventions: Multifaceted responses to gender-based violence Power dynamics and internalized oppression:  Immigrant women and intimate partner violence in Iceland
Franziska Jóney Pálsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Hreyfing, svefn og heilsa ungmenna Þróun þreks og andlegrar líðanar meðal 15 og 17 ára ungmenna á Íslandi
Freydís Jóna Freysteinsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Valdaójafnvægi Utangátta: Upplifanir samkynhneigðra af fræðslu og ráðgjöf í skólum
Freyja Birgisdóttir Dósent, Háskóli Íslands Læsi, kynjamunur og lestraráhugahvöt á miðstigi Sjálfstjórn og læsi á leikskólaárunum leggja grunn að gengi í lesskilningi og stærðfræði á miðstigi: Niðurstöður úr 6 ára langtímarannsókn
Freyja Haraldsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Kona verður til! Mótun kvenleikans í gegnum móðurhlutverkið og samskipti við valdastofnanir samfélagins „Það var eins og ég væri svona glæpón, að ég væri að gera eitthvað hræðilegt af mér“: Óstýrlátar, gleðispillandi fatlaðar mæður
Friðbjörn Bragi Hlynsson Meistaranemi, Háskóli Íslands Íþróttir og íþróttakennsla Lengi býr að fyrstu gerð – Leikjahandbók fyrir yngsta stig grunnskóla
Friðborg Jónsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan menningar og tungumála bakgrunn Ytri áhrifaþættir á kennslu barna með fjölbreyttan menningarbakgrunn
Geir Gunnlaugsson Prófessor, Háskóli Íslands Nám unglinga í Afríku sunnan Sahara Félags- og efnahagslegur bakgrunnur menntaskólanemenda í Bissá, Gíneu-Bissá
Geir Hólmarsson Framhaldsskólakennari, Menntaskólinn á Akureyri Sköpun og tækninýjungar í fullorðinsfræðslu Ekki láta skynsemina bera hugmyndina ofurliði
Gréta Jakobsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Heilsuefling og heilsufar – Forvarnir og skimanir Fæðuval og heisluhegðun barna og unglinga – Endurspeglun útlitsdýrkunar?
Guðberg K. Jónsson Verkefnastjóri SAFT, Heimili og skóli Stafræn tækni, nám og menntun Stafræn borgaravitund
Guðbjörg Pálsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Þróun stærðfræðikennslu á grunnskólastigi Þróun námskeiða fyrir leiðtoga í stærðfræðikennslu
Guðbjörg R. Jóhannesdóttir Lektor, Háskóli Íslands Sjálfsþekking nemenda og kennara Líkamleg gagnrýnin hugsun
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Brottfall eða hlé á námi nemenda – Framhaldskólinn Viðhorf ungs og lítt menntaðs fólks til starfa: – starfsvilji, starfsskynjun, aðlögunarhæfni á starfsferli
Guðfinna Guðmundsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Rannsóknir á verk- og starfsmenntun Sveinspróf í iðnmenntakerfinu: Bleiki fíllinn í stofunni
Guðjón Már Sveinsson Grunnskólakennari, Kársnesskóli Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands Viðfangsefni sjálfbærrar þróunar og sjálfbærnimenntunar í námskeiðum fræðasviða HÍ
Guðmundur Engilbertsson Lektor, Háskólinn á Akureyri Lesvandi og margþætt eðli læsis Orð af orði kennslufræðin til innleiðingar í leikskóla
Guðmundur Grétar Karlsson Framhaldsskólakennari, Fjölbrautaskóli Suðurnesja Starfstengd leiðsögn, starfsþróun og ráðgjöf Starfsþróun kennara og stjórnenda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja: Starfstengd leiðsögn og jafningjaráðgjöf
Guðmundur Valur Prófessor, Háskóli Íslands Frammistöðumat í teymis- og hópavinnu Frammistöðumat í þverfræðilegu nemendadrifnu verkefnisnámskeiði
Guðrún Alda Harðardóttir Leikskólaráðgjafi, Leikskólinn Aðalþing Leikskólinn, börn og kennarar Tíu ára þróunarstarf í leikskólanum Aðalþingi
Guðrún Björg Ragnarsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Leiðir til að draga úr lestrarerfiðleikum, efla lesfimi og lesskilning Þjálfun kennaranema í beinni kennslu og fimiþjálfun: 25 tilviksrannsóknir
Guðrún Geirsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Háskólar: Kennarar og kennsluþróun Að undirbúa nemendur til ábyrgrar þátttöku í lýðræðissamfélagi: Viðhorf háskólakennara
Guðrún Jóna Þrastardóttir Starfsmaður í sérkennsluteymi, Leikskólinn Naustatjörn Aðlögun og líðan barna: Áhrifaþættir og úrræði DAM – Leikni til lífs (DBT STEPS-A), heildstætt námsefni í geðrækt: Hvað segja frumrannsóknir um áhrif á líðan ungmenna?
Guðrún Kaldal Framkvæmdastjóri, Frístundamiðstöðvarinnar Tjörnin Þróunar- og nýsköpunarstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar Flotinn, flakkandi félagsmiðstöð vettvangsstarf félagsmiðstöðva í Reykjavík
Guðrún Ragnarsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Framhaldsskólinn á tímamótum Framhaldsskólinn og heimilin á tímum COVID-19: Áskoranir og tækifæri
Guðrún V. Stefánsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Þroskaþjálfafræði: Fjölbreytt viðfangsefni fræðigreinarinnar Fötlunarfræði í þroskaþjálfanámi; áskoranir og ávinningur
Guðrún Þorleifsdóttir Aðstoðarskólastjóri, Leikskólinn Nóaborg Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni Þróunarstarf og tæknikistur leikskóla
Gunnar E. Finnbogason Prófessor, Háskóli Íslands Viska í nútímamenntun Hvað er viska? Er hún mikilvæg í dag?
Gunndís Ýr FInnbogadóttir Lektor, Listaháskóli Íslands Áhrifamáttur list- og verkgreina í menntun til sjálfbærni Föstudagar fyrir framtíðina
Gunnhildur Óskarsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Menntun fyrir alla Að skapa samtalsrými um fjölmenningarlega kennaramenntun – Starfstengd sjálfsrýni tveggja kennaramenntenda
Gunnlaugur V. Guðmundsson Forstöðumaður, Frístundamiðstöðin Tjörnin Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni Rafíþróttaver – Framsækin leið í menntun
Gyamena Kyeremateng Nemi, Háskóli Íslands Internationalisation at the University of Iceland: challenges, critiques and cross-cultural responses A cross-cultural response to diversity: Presenting the DISE online handbook
Gyða Margrét Pétursdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Kynjahalli í akademíu: Gerum eitthvað – en hvað? „Alltaf á verði“: Femínískur aktívismi í akademíu
Hafdís Guðjónsdótttir Prófessor, Háskóli Íslands Starfendarannsóknir sem leið í starfsþróun og mótun starfskenningar Þróun starfskenninga í gegnum starfendarannsóknir
Hafdís Ósk Jónsdóttir Framhaldsskólakennari, Flensborgarskóli Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands Hnattræn vitund í námskeiðum fræðasviða Háskóla Íslands
Halla Birgisdóttir Myndlistamaður og kennari Hönnun, sjálfsmynd og virkt nám Margbreytileikinn í okkur: Sjálfsmynd sem hús í þrívíðu formi
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir Kennsluráðgjafi og verkefnastjóri, Reykjanesbær Innflytjendur og menntun Stöðumat fyrir nýkomna nemendur af erlendum uppruna
Halldóra Guðlaug Meistaranemi Lesvandi og margþætt eðli læsis Leið að lærdómssamfélagi
Fjallað verður um hvernig þróunarverkefni fimm leikskóla á svæði Skólaþjónustu Rang. og V. Skaft. hefur eflt faglegt starf og samtal innan leikskólanna og milli þeirra.
Hanna Borg Jónsdóttir Kennari og lögfræðingur, Flataskóli Lýðræði, sjálfbærni og siðferðileg gildi Réttindasmiðja – Hagnýtt og aðgengilegt kennsluefni fyrir réttindafræðslu barna
Hanna Guðríður Daníelsdóttir Verkefnisstjóri, Póst- og fjarskiptastofnun Sköpun og tækninýjungar í fullorðinsfræðslu Nýtt námsumsjónarkerfi: Microsoft Teams með OneNote
Hanna Óladóttir Lektor, Háskóli Íslands Mál og kennsla Kennsla um mál og kennsla í máli
Mikilvæg aðgreining í málfræðikennslu
Hanna ólafsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Listgreinar Draumasviðið
Hanna Ragnarsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Innflytjendur og menntun Tungumálastefna fjölbreyttra fjölskyldna innflytjenda og áhrif hennar á menntun
Haraldur Auðunsson Dósent, Háskólinn í Reykjavík Frammistöðumat í teymis- og hópavinnu Hamfaradagar í byrjun náms í verkfræði
Haraldur Sigurðsson Framkvæmdastjóri, Frístundamiðstöðin Kringlumýri Þróunar- og nýsköpunarstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar Betri Bústaðir – Aukið heilbrigði barna og unglinga í Bústaðahverfi
Haukur Arason Dósent, Háskóli Íslands Raungreinar og náttúrúfræði í grunnskólakennslu Bandaríska náttúrufræðinámskráin „Next Generation Science Standards“
Heiður Hrund Jónsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Rannsóknir á verk- og starfsmenntun Námsleið skiptir máli:  Langtímarannsókn á gildi náms og trú á eigin getu í bóknámi og starfsnámi
Helen Gray Þróunarstjóri, IÐAN fræðslusetur Gerum færni innflytjenda sýnilega – Áskoranir og möguleikar í raunfærnimati VISKA – Tilraunahluti verkefnisins
Helena Sigurðardóttir Kennsluráðgjafi við Kennslumiðstöð, Háskólinn á Akureyri Háskólar: Að nýta rafræna miðla til að efla gæði náms Uppsetning á rafrænu mati á vettvangi við Heilbrigðisvísindasvið HA
Helga Guðný Elíasdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Bragðlaukaþjálfun Er samhengi á milli matvendi barna og foreldra þeirra?
Helga Rut Guðmundsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Tónlist í leik- og grunnskólum Tónlistariðkun á íslenskum leikskólum
Helle Kristensen Sérkennari í fullorðinsfræðslu, Fjölmennt Skóli án aðgreiningar og félagsleg staða fatlaðs fólks Milliliður, stuðningsaðili eða hlutlaus fylgdarmaður. Hlutverk aðstoðarfólks í námi fólks með þroskahömlun sem þarf mikinn stuðning
Herborg Sigtryggsdóttir Sérfræðingur Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Seinni hluti Íðorðanefnd í hannyrðum – íðorðasafn í prjóni
Hermína Gunnþórsdóttir Prófessor, Háskólinn á Akureyri Gæði kennslu í grunnskólum – Bekkjarstjórn, fjölbreytileiki og COVID-19 Hvað einkennir góða kennslu fyrir fjöltyngda nemendur?
Hervör Alma Árnadóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Sjálfbærni, samvinnunám og siðfræði Siðfræðilegar áskoranir í rannsóknum með börnum
Hildur Halldórsdóttir Skólastjórnandi, Menntaskólinn á Ísafirði Framhaldsskólinn á tímamótum Fagleg forysta víkur fyrir tæknilegum úrlausnarefnum úr ytra umhverfi framhaldsskóla: Sýn og reynsla aðstoðarskólameistara
Hildur Hallkelsdóttir Grunnskólakennari, Grunnskólinn í Borgarnesi Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og námsframboð Háskóla Íslands Námsmat á fræðasviðum Háskóla Íslands
Hjalti Einar Sigurbjörnsson Grunnskólakennari, Ingunnarskóli Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi II Þemavinna í Ingunnarskóla
Hjördís Hafsteinsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Málþroski leikskólabarna Íslenskukunnátta tvítyngdra leikskólabarna
Hjördís Þorgeirsdóttir Framhaldsskólakennari, Menntaskólinn við Sund Skólinn – Starfsþróun Leiðsagnarnám og námskraftur nemenda
Hjörtur Ágústsson Verkefnisstjóri, Nýsköpunarmiðja Menntamála Þróunar- og nýsköpunarstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar Þróun, nýsköpun og alþjóðasamstarf í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar
Hrefna Marín Sigurðardóttir Framhaldsskólakennari, Menntaskólinn í Reykjavík Danska: Námsefni og jaðarsettur nemendahópur Möguleikar íslenska nemenda til að þróa áfram færni sína dönsku í íslenska skólakerfinu
Hróbjartur Árnason Lektor, Háskóli Íslands Fjarmenntabúðir: Stuðningur háskóla við skólastarf Nám og sköpun, tvö nátengd hugtök – Afleiðingar þess fyrir kennslu fullorðinna
Hróbjartur Árnason Lektor, Háskóli Íslands Sköpun og tækninýjungar í fullorðinsfræðslu Nám og sköpun, tvö nátengd hugtök – Afleiðingar þess fyrir kennslu fullorðinna
Hrönn Pálmadóttir Dósent, Háskóli Íslands Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan menningar og tungumála bakgrunn Viðhorf leikskólakennara og leiðbeinenda til upphafs leikskólagöngu barna
Ina Dögg Eyþórsdóttir Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Raunfærnimat á háskólastigi og nýjar námsleiðir í framhaldskólum Raunfærnimat á háskólastigi – Næstu skref
Ingibjörg Kaldalóns Lektor, Háskóli Íslands Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi Menntaumhverfi til vaxtar einstaklingsins: Starfshættir í grunnskóla sem styður við sjálfræði nemenda
Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir Lektor, Háskóli Íslands Leikskólinn, börn og kennarar Það skiptir alveg rosalega miklu fyrir börnin að þeir sem þekkja börnin tali saman: Rannsókn um samfellu í námi barna
Ingileif Ástvaldsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Stjórnun og forysta – Kennsluhættir, starfsþróun og menning Eymennt – Lærdómssamfélag í þróun
Ingimar Ó. Waage Lektor, Listaháskóli Íslands Sjálfsþekking nemenda og kennara Mannkostamenntun, listir og ljóð
Ingimundur Óskar Jónsson Uppeldis- og meðferðarráðgjafi Stafræn tækni, nám og menntun Tölvuleikir, líðan og velferð: Skugginn af tölvuleikjaspilun ungmenna
Ingólfur Gíslason Aðjúnkt, Háskóli Íslands Samræður í stærðfræði á unglinga- og framhaldsskólastigi Stærðfræðileg orðræða, skólaorðræða og hversdagsleg orðræða í stærðfræðikennslu: Mörk, skörun og togstreita
Ingólfur V. Gíslason Dósent, Háskóli Íslands Valdaójafnvægi #Metoo í sviðslistum og íþróttum; mörk í nánu rými
Ingunn Elísabet Hreinsdóttir Meistaranemi, Listaháskóli Íslands Skapandi grunnskóli – Námsefni unnið við listkennsludeild Listaháskóla Íslands Skapandi dans – handbók fyrir kennara
Íris Ellenberger Lektor, Háskóli Íslands Hinseginleiki, (ó)hefðbundinn kvenleiki og hið forboðna í íslenskri skólasögu við lok 19. aldar Kvennaskólinn, kvennahreyfingin og hinseginleiki meðal kennslukvenna við aldamótin 1900
Íris Kristín Smith Grunnskólakennari, Háteigsskóli Samskipti – Lífsleikni Að rækta nemendur til góðra verka: Hvert er viðhorf kennara til lífsleiknikennslu í grunnskólum?
Jakob Frímann Þorsteinsson Aðjúnkt, Háskóli Íslands Leikur að orðum og heimsfaraldur Hringborðsumræður um starf Íðorðanefndar í tómstundafræði: Ræðum um gildi íðorðastarfs fyrir vettvang, nám og rannsóknir og hvaða orð er mikilvægt að skilgreina
Jakob Frímann Þorsteinsson Aðjúnkt, Háskóli Íslands Rannsóknir og deigla á sviði frítímans Hringborðsumræður um starf Íðorðanefndar í tómstundafræði: Ræðum um gildi íðorðastarfs fyrir vettvang, nám og rannsóknir og hvaða orð er mikilvægt að skilgreina og skýra nánar
Jelena Bjeletic Meistaranemi, Listaháskóli Íslands Áhrifamáttur list- og verkgreina í menntun til sjálfbærni Líffræðilegur fjölbreytileiki
Joanna Ewa Dominiczak Grunnskólakennari, Háteigsskóli Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Virkni val og skyldur foreldra á vettvangi grunnskólans – Foreldrahópar á jaðrinum Reynsla lágtekjumæðra af pólskum uppruna af foreldrastarfi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu: Stétt, félags- og þverþjóðlegur auður
Jóhanna Ásgeirsdóttir Meistaranemi, Listaháskóli Íslands Skapandi grunnskóli – Námsefni unnið við listkennsludeild Listaháskóla Íslands Óravíddir: Ferðalag um undraheima stærðfræðinnar: Rúmfræðinámsefni fyrir alla aldurshópa
Jóhanna Einarsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Leikskólinn, börn og kennarar „Það skiptir alveg rosalega miklu fyrir börnin að þeir sem þekkja börnin tali saman“: Rannsókn um samfellu í námi barna.
Jóhanna Runólfsdóttir Leikskólakennari Tvítyngd börn – Málþroski og málörvun Efling málþroska tvítyngdra leikskólabarna
Jóhanna Thelma Einarsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Málþroski leikskólabarna Mismunum við börnum eftir búsetu?
Jón Ásgeir Kalmansson Aðjúnkt, Háskóli Íslands Viska í nútímamenntun Er viskan döguð uppi? Um visku, heimsmyndir og menntun
Jón Ingvar Kjaran Dósent, Háskóli Íslands Airing out the linens: Equipping practitioners for exploring discourse on gender-based violence in intimate relationships and the workplace. Working on violent self: How perpetrators of IPV narrate about and position themselves during and after therapy? An example from Iceland.
Jóna Guðrún Jónsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Listgreinar Draumasviðið
Jónína Einarsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Skólasaga og byggðaþróun Þjóðaruppeldið og skólatíminn
Jónína Rakel Sigurðardóttir Grunnskólakennari, Glerárskóli PISA, orðaforði og lestranám Þekking foreldra á lestrarnámi
Jónína Vala Kristinsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Menntun fyrir alla Háskólakennarar rýna í menntun fyrir alla
Jórunn Elídóttir Dósent, Háskólinn á Akureyri COVID-19 og leikskólinn – LeikA Leikskólabörn heima á tímum COVID-19
Júlía Ósk Hafþórsdóttir Nemi, Háskóli Íslands Menntamálastofnun og Sálfræðideild HÍ Atriðagreining á HLJÓM-2
Kathryn Crowe Nýdoktor, Háskóli Íslands Tvítyngd börn – Málþroski og málörvun How can we support multilingual preschool-aged children’s acquisition of additional languages?
Katrín María Káradóttir Dósent, Háskóli Íslands Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Fyrri hluti FISHSkin – Nýsköpun í fiskleðri úr roði
Katrín Ösp Magnúsdóttir Grunnskólakennari Aðlögun og líðan barna: Áhrifaþættir og úrræði Reynsla fagfólks innan skólakerfisins af PMTO grunnmenntun: „… maður grípur í það sem að gengur upp“
Kolbrún Friðriksdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Tungumálakennsla á netinu: Saga, þróun og framtíð Gildi tækni í kennslu, námi og rannsóknum
Kolbrún Þ. Pálsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Fyrri hluti Samvinna og sveigjanleiki – Frístundaheimilin á tímum heimsfaraldurs
Kristín Bjarnadóttir Prófessor, Háskóli Íslands Raungreinar og náttúrufræði í grunnskólakennslu Norrænt samstarf um nýju stærðfræðina á árunum 1960–1967
Kristín Björnsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Skóli án aðgreiningar og félagsleg staða fatlaðs fólks „Ég vissi að ég yrði góður kennari“: Hrif og hrifgjörningar í skóla án aðgreiningar
Kristín Dóra Ólafsdóttir Meistaranemi, Listaháskóli Íslands Skapandi grunnskóli – Námsefni unnið við listkennsludeild Listaháskóla Íslands Essið: Ræktun jákvæðrar sjálfsmyndar á umrótatímum – Áhrif dagbókarskrifa á unglingsstelpur í hópastarfi í félagsmiðstöð og þróun námsefnis því tengdu
Kristín Dýrfjörð Dósent, Háskólinn á Akureyri COVID-19 og leikskólinn – LeikA Reynsla starfsfólks leikskóla af COVID-19
Kristín Jónsdóttir Dósent, Háskóli Íslands Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Fyrri hluti Tengslin við heimilin trosnuðu merkilega lítið: Frá sjónarhorni stjórnenda og grunnskólakennara
Kristín Lilliendahl Aðjúnkt, Háskóli Íslands Þroskaþjálfafræði: Fjölbreytt viðfangsefni fræðigreinarinnar Að sækja faghandleiðslu – Undirbúningur og ábyrgð handleiðsluþega
Kristín Valsdóttir Deildarforseti, Listaháskóli Íslands Sjálfsþekking nemenda og kennara Þögul þekking og ígrundun í kennaramenntun
Kristinn Andersen Prófessor, Háskóli Íslands Háskólar: Að nýta rafræna miðla til að efla gæði náms Reynsla af notkun Inspera fyrir námsmat í verkfræðinámskeiði
Kristján Ketill Stefánsson Framkvæmdastjóri, Vísar rannsóknir ehf. ehf Læsi, kynjamunur og lestraráhugahvöt á miðstigi Kynjamunur í lesskilningi á miðstigi: Áhugi og lestrarfælni í lykilhlutverki
Kristjana Stella Blöndal Dósent, Háskóli Íslands Brottfall eða hlé á námi nemenda – Framhaldskólinn Framhaldsskólanemendur sem gera hlé á námi: Einkenni og námsframvinda
Laufey Axelsdóttir Nýdoktor, Háskóli Íslands Kynjahalli í akademíu: Gerum eitthvað – en hvað? Starfssamfélög um akademísk málefni: Tækifæri og hindranir
Laufey Elísabet Löve Lektor, Háskóli Íslands Þroskaþjálfafræði: Fjölbreytt viðfangsefni fræðigreinarinnar Margbreytileiki mannlífsins: Réttur til virkrar þátttöku í gerð laga og stefnumótunar
Liina-Maria Katriina Nevalainen Meistaranemi, Háskóli Íslands DISE – MA-symposium Otherness and Resistance: Language Identities and Belonging of Students of Migrant Parentage
Lilja Guðmundsdóttir Næringarfræðingur Íþróttanæringarfræði Næringarþekking meðal íslensks afreksíþróttafólks og þjálfara þeirra: Þróun og forprófun á spurningalista
Lilja M. Jónsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Hákólakennsla Hver er reynslan? Heilsárs vettvangsnám – Starfsnámsár í grunnskólakennaranámi
Linda Rós Eðvarðsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands #metoo, Iceland and educational interventions: Multifaceted responses to gender-based violence The role of critical education in shifting paradigms that perpetuate violence against immigrant women in Iceland
Louis Harris Grunnskólakennari, Landakotsskóli Listir og sjálfbærnimenntun Ævintýrafuglar og búsvæði þeirra
Magnús Valur Pálsson Grunnskólakennari Áhrifamáttur list- og verkgreina í menntun til sjálfbærni Raddir barna, Veggspjaldagerð með áherslu á lífríki sjávar
Magnús Þór Torfason Lektor, Háskóli Íslands Háskólar: Nemendur og námsgengi Tengslamyndun háskólanema
Maren Ósk Elíasdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Læsi, kynjamunur og lestraráhugahvöt á miðstigi Staða nemenda á Lesfimiprófi á mið- og unglingastigi og tengsl við lesskilning
Margaret Anne Johnson Doktorsnemi, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Kona verður til! Mótun kvenleikans í gegnum móðurhlutverkið og samskipti við valdastofnanir samfélagins “What a Shame! The Childfree Choice and Regretting Motherhood”
Margrét S. Björnsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Skólinn – Starfsþróun Aftur í kennslu? Starfsþróun í sumarformi
Margrét Sigmarsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Aðlögun og líðan barna: Áhrifaþættir og úrræði Foreldrafærni sem úrræði vegna hegðunarerfiðleika barna: Áhersla á þátt feðra
Margrét Sigrún Sigurðardóttir Lektor, Háskóli Íslands Háskólar: Kennarar og kennsluþróun Vendifundir til að styðja við umræðu um kennslu og kennsluþróun
María Jónasdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Framhaldsskólinn á tímamótum Áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs: Viðhorf, reynsla og sýn háskólakennara
Markus Meckl Prófessor, Háskólinn á Akureyri Innflytjendur og menntun Viðbrögð sveitarfélaga á Íslandi við vaxandi fjölda nemenda af erlendum uppruna
Massimo Santanicchia Dósent, Listaháskóli Íslands Hönnun, sjálfsmynd og virkt nám A reflection on architectural education from a Baltic Nordic perspective
Maya Staub Doktorsnemi, Háskóli Íslands Valdaójafnvægi Tengsl kyns, prófsviðs og starfs innan og utan akademíu við launaþróun doktorsmenntaðra á Íslandi
Michael Dal Dósent, Háskóli Íslands Brottfall eða hlé á námi nemenda – Framhaldskólinn Að ná til nemenda
Ólafur Pall Jónsson Prófessor, Háskóli Íslands Lýðræði, sjálfbærni og siðferðileg gildi Manngerð, lýðræði og sjálfbærni – Andstæður og sameiginlegir þræðir
Olena Samar Meistaranemi, Háskóli Íslands Internationalisation at the University of Iceland: challenges, critiques and cross-cultural responses “Not giving up”: Immigrant students finding their way in Icelandic higher education
Ólöf Björk Sigurðardóttir Framhaldsskólakennari, Menntaskóli Borgarfjarðar Mál og kennsla Viðhorf íslenskra barna til íslensku- og enskukennslu í grunnskólum – Niðurstöður viðtalskönnunar og viðbrögð við þeim.
Ólöf Garðarsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Hinseginleiki, (ó)hefðbundinn kvenleiki og hið forboðna í íslenskri skólasögu við lok 19. aldar Að ganga gegn hefðinni? Athugun á stöðu og atbeina kennslukvenna í Reykjavík í upphafi almenningsskólans
Ólöf Magnea Sverrisdóttir Skólastjórnandi, Leikskólastjóri í Reykjanesbæ Leikskólinn, börn og kennarar ,,Ég valdi sjálfa mig fram yfir fagstéttina“
Reynsla leikskólakennara af starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla.
Ólöf Ragna Einarsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Menntamálastofnun og Sálfræðideild HÍ Réttritun: Niðurstöður á réttritunarprófi sem sýna algegnustu villur hjá hverju aldursári
Ósk Dagsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Þróun stærðfræðikennslu á grunnskólastigi Skapandi stærðfræði: Starfsþróun í íslenskum grunnskóla
Pála Margrét Gunnarsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi Ég held ég hafi bara ekki vitað hvað hamingja var, áður en þau fæddust“: Upplifun íslenskra feðra af hamingju
Ragnheiður Björk Þórsdóttir Framhaldsskólakennari, Textílmiðstöð Íslands Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Fyrri hluti Starfræn varðveisla frumgagna í vefnaði
Ragnheiður Júníusdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Heilsuefling í skólaumhverfi – Alþjóðleg samvinnuverkefni ProMeal: Afgangar af skólamáltíðum og nesti skólabarna í Svíþjóð, Íslandi og Noregi
Ragný Þóra Guðjohnsen Lektor, Háskóli Íslands Lýðræði, sjálfbærni og siðferðileg gildi Lýðræðislegir starfshættir og mannréttindafræðsla í grunnskólum á Íslandi
Randi W. Stebbins Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Airing out the linens: Equipping practitioners for exploring discourse on gender-based violence in intimate relationships and the workplace. Caught like Fish in a Net: How Icelandic Laws Keep Immigrant Women in Abusive Situations
Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands #metoo, Iceland and educational interventions: Multifaceted responses to gender-based violence The good, the bad and the ugly: Norms and Binaries of fathering discourses in the Icelandic mass media
Rannveig Björk Þorkelsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Listgreinar Að láta draumana rætast; áhrif Skrekks, hæfileikakeppni í grunnskólum í Reykjavík, á líðan og sjálfsmynd unglinga
Renata Emilsson Peskova Doktorsnemi, Háskóli Íslands Mál og kennsla Leiðarvísir um stuðning við móðurmál og virkt fjöltyngi í skóla- og frístundastarfi
Róbert Jack Aðjúnkt, Háskóli Íslands Hógværð, agi og hyggindi: Vitsmunalegar dygðir og þekkingarleit Að kenna hyggindi með platonskri samræðu
Rúna Sif Stefánsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Hreyfing, svefn og heilsa ungmenna Tengls svefns við einkunnir á samræmdum prófum meðal 15 ára reykvískra ungmenna
Rúnar Sigþórsson Prófessor, Háskólinn á Akureyri Skólaþjónusta, námsmat og matskvarðar Skólaþjónusta sveitarfélaga: Umgjörð og starfshættir
Rúnar Unnþórsson Prófessor, Háskóli Íslands Frammistöðumat í teymis- og hópavinnu Aðferðafræði fyrir frammistöðumat í nemendadrifinni teymisvinnu
Ruth Jörgensdóttir Rauterberg Aðjúnkt, Háskóli Íslands Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Seinni hluti Reynsla og upplifun þroskaþjálfa í skóla- og frístundastarfi af áhrifum COVID-19 faraldursins
Salvör Gissurardóttir Lektor, Háskóli Íslands Fjarmenntabúðir: Stuðningur háskóla við skólastarf Hvaða form og skipulag er heppilegt fyrir fjarmenntabúðir – Gátlisti
Samuel Lefever and Sue Gollifer Dósent, Háskóli Íslands Internationalisation at the University of Iceland: challenges, critiques and cross-cultural responses Language as “a barrier to” versus language as “an opportunity for” quality Higher Education
Sara M. Ólafsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Fararheill: Samfella í námi barna með fjölbreyttan menningar og tungumála bakgrunn Fullgildi barna með fjölbreyttan bakgrunn í íslenskum leikskólum
Sigríður Geirsdóttir Verkefnisstjóri , Listaháskóli Íslands Háskólar: Námskrárgerð Kennsluhættir á alþjóðlegum brautum LHÍ
Sigríður Ingadóttir Sérfræðingur, Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri Samskipti – Lífsleikni Samskiptaverkefnin Krakkaspjall og Unglingaspjall
Sigríður Kr. Hrafnkelsdóttir Verkefnisstjóri, Embætti landlæknis Leikur að orðum og heimsfaraldur Lýðheilsa í brennidepli
Sigríður Nanna Heimisdóttir Skólastjórnandi, Hagaskóli Stjórnun og forysta – Kennsluhættir, starfsþróun og menning ,,Ég vil bara vera hér“ – Um hlutverk stjórnenda í mótun skólamenningar í þremur grunnskólum í Reykjavík og nágrenni
Sigríður Ólafsdóttir Lektor, Háskóli Íslands PISA, orðaforði og lestranám Greining á orðanotkun í lesskilnings- og náttúruvísindahlutum PISA 2018: Samanburður á íslensku þýðingunni og enska textanum
Sigrún Daníelsdóttir Verkefnisstjóri, Embætti landlæknis Rannsóknir og deigla á sviði frítímans Félagstengsl barna og unglinga á Íslandi
Sigrún Sif Jóelsdóttir Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Gerum færni innflytjenda sýnilega – Áskoranir og möguleikar í raunfærnimati Rannsóknarhluti VISKA-verkefnisins. Gerum færni innflytjenda sýnilega – Áskornair og möguleikar í raunfærnimati
Sigrún Þorsteinsdóttir Doktorsnemi, Háskóli Íslands Bragðlaukaþjálfun Bragðlaukaþjálfun: Helstu niðurstöður úr rannsókn á matvendni barna með og án taugaþroskaraskana og fjölskyldum þeirra
Sigurbjörg Jóhannesdóttir Verkefnisstjóri, Háskóli Íslands Háskólar – Kennsluaðferðir Fyrst fannst mér skrýtið að vera að taka svona MOOC námskeið sem hluta af öðru námskeiði en svo var það bara mjög gott
Sigurrós Erlingsdóttir Framhaldsskólakennari, Menntaskólinn við Sund Sjálfbærni, samvinnunám og siðfræði Samvinnunám og leiðsagnarnám
Skúlína Hlíf Kjartansdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi II Austur-Vestur sköpunarsmiðjur: Hálfnað verk þá hafið er
Soffía Gísladóttir Forstöðumaður, Vinnumálastofnun Raunfærnimat á háskólastigi og nýjar námsleiðir í framhaldskólum Stytting háskólanáms með raunfærnimati
Soffía H. Weisshappel Grunnskólakennari, Snælandsskóli Velfarnaður í uppeldi og skólastarfi „Það er bara þessi áhersla á mannrækt sem skiptir sköpum“: Starfshættir grunnskóla út frá sjónarhorni foreldra
Soffía Margrét Magnúsdóttir Framhaldsskólakennari, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Textíll í rannsóknum og skólastarfi  – Seinni hluti ST´ART
Sólrún Sesselja Haraldsdóttir Meistaranemi, Háskóli Íslands Þroskaþjálfafræði: Fjölbreytt viðfangsefni fræðigreinarinnar Líðan hinsegin ungmenna á Íslandi – Staða rannsókna, næstu skref og úrræði
Sólrún Ýr Guðbjartsdóttir Grunnskólakennari, Vesturbæjarskóli Þróun stærðfræðikennslu á grunnskólastigi „Í upphafi skal endinn skoða” – Tilviksrannsókn á námsmati í stærðfræði
Sólveig Jakobsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Áhrif COVID-19  á grunnskóla- og tómstundastarf – Seinni hluti Fjarmenntabúðir í starfsþróun kennara: Viðhorf og reynsla þátttakenda
Sólveig Jakobsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Fjarmenntabúðir: Stuðningur háskóla við skólastarf Fjarmenntabúðir í starfsþróun kennara: Viðhorf og reynsla þátttakenda
Sólveig Zophoníasdóttir Aðjúnkt, Háskólinn á Akureyri Gæði kennslu í grunnskólum – Bekkjarstjórn, fjölbreytileiki og COVID-19 „Þetta hefði ekki gengið svona vel ef við værum ekki með krakka sem eru svona ótrúlega mikil kamelljón“– Reynsla og viðbrögð kennara í kórónufaraldrinum.
Steingerður Kristjánsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Rannsóknir og deigla á sviði frítímans Vettvangsnám nemenda í tómstunda- og félagsmálafræði
Steinunn Gróa Sigurðardóttir Háskólakennari, Háskólinn í Reykjavík Háskólar: Að nýta rafræna miðla til að efla gæði náms Námsefni á netinu í strjálli stærðfræði fyrir nemendar á fyrsta ári háskóla
Sue Gollifer and Brynja Halldórsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Internationalisation at the University of Iceland: challenges, critiques and cross-cultural responses Conservative conceptualisations and neglect of cross-cultural experiences: Internationalisation at the University of Iceland
Sunna Gestsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Hreyfing, svefn og heilsa ungmenna Algengi á neyslu vefaukandi stera meðal ungs fólks, geðheilbrigði þeirra og vímuefnanotkun: Þýðisrannsókn
Sunna Símonardóttir Nýdoktor, Háskóli Íslands Foreldrahlutverkið í gagnrýnu ljósi: Kona verður til! Mótun kvenleikans í gegnum móðurhlutverkið og samskipti við valdastofnanir samfélagins “We at least say we are equal”: Gender equality and class in healthcare professionals discursive framing of migrant mothers
Svala Jónsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi I Austur-Vestur, sköpunarsmiðjur. Áhugi kennara, breytingarvilji og hindranir
Svanborg R. Jónsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi I Þróunarverkefnið Austur-Vestur: Sköpunar- og tæknismiðjur
Svava Björg Mörk Aðjúnkt, Háskóli Íslands Starfstengd leiðsögn, starfsþróun og ráðgjöf Á milli steins og sleggju: Mikilvægi menntunar og fagþróunar leikskólakennaranema í vettvangsnámi
Svava Pétursdóttir Lektor, Háskóli Íslands Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi II Sköpunarsmiðjur og samspil við námsgreinar grunnskólans
Telma Velez Meistaranemi, Háskóli Íslands #metoo, Iceland and educational interventions: Multifaceted responses to gender-based violence The implementation of Article 20 of Istanbul Convention in the #metoo era: The services available to immigrant women in Iceland
Thamar Melanie Heijstra Dósent, Háskóli Íslands Háskólar: Kennarar og kennsluþróun Að kenna og stunda eigindlegar rannsóknaraðferðir
Thomas Andrew Whitehead Meistaranemi Nám unglinga í Afríku sunnan Sahara Access of adolescents to digital technology in Bissau, Guinea-Bissau
Tómas Philip Rúnarsson Prófessor, Háskóli Íslands Háskólar – Kennsluaðferðir Teymisnám í verkfræðikennslu
Torfi Hjartarson Lektor, Háskóli Íslands Draumar, framkvæmd og fræði – Sköpunar- og tæknissmiðjur í grunnskólastarfi I Samstarfsverkefnið Austur-Vestur – Sýn á verkefnið og tækifæri í starfi þriggja skóla
Unnar Geirdal Arason Meistaranemi, Háskóli Íslands Menntamálastofnun og Sálfræðideild HÍ Réttritun: Einkunnakvarði sem spannar átta árganga nemenda í grunnskóla
Unnur Björk Arnfjörð Doktorsnemi, Háskóli Íslands Heilsuefling í skólaumhverfi – Alþjóðleg samvinnuverkefni UPRIGHT-verkefnið: Samleið við Aðalnámskrá, menntastefnu Reykjavíkurborgar og heilsueflandi skóla
Vaka Rögnvaldsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Hreyfing, svefn og heilsa ungmenna Breytingar á hreyfingu og íþróttaþátttöku íslenskra ungmenna frá 15-17 ára
Valdís Ýr Vigfúsdóttir Leikskólakennari, Leikskólinn Furugrund Tónlist í leik- og grunnskólum Vinsælustu sönglögin í íslenskum leikskólum
Valgerður Ósk Einarsdóttir Framhaldsskólakennari, Framhaldsskólinn á Tröllaskaga Starfendarannsóknir sem leið í starfsþróun og mótun starfskenningar Mundu að hafa húmor – og plan B: Fagleg starfskenning í mótun
Valgerður S.Bjarnadóttir Nýdoktor, Háskólinn á Akureyri Háskólar: Kennarar og kennsluþróun Samfélagslegar áskoranir og hlutverk háskóla: Hugmyndir og viðhorf háskólakennara
Vanda Sigurgeirsdóttir Lektor, Háskóli Íslands Rannsóknir og deigla á sviði frítímans Einelti – Raddir þolenda og gerenda
Veronica Martin Meistaranemi DISE – MA-symposium Sustainability Education after COVID-19—How to Create Impactful Distance Learning in Iceland
Vilhelm Már Bjarnason Meistaranemi Íþróttir og íþróttakennsla Þróun á þátttöku kvenna í íþróttagreinum innan ÍSÍ frá 1994—2017
Vitor Hugo Rodrigues Eugenio Meistaranemi Tónlist í leik- og grunnskólum Námsmat í tónmennt í íslenskum grunnskólum
Ylfa G. Sigurðardóttir Grunnskólakennari Áhrif COVID-19 á grunnskóla- og tómstundastarf – Fyrri hluti Grunnskólakennsla á tímum fjöldatakmarkana vegna COVID-19: Frá sjónarhorni grunnskólakennara
Þóra Másdóttir Lektor, Háskóli Íslands Málþroski leikskólabarna Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB): Stöðlun og próffræðilegir eiginleikar
Þóra Óskarsdóttir Forstöðukona, Fab Lab í Reykjavík Látum draumana rætast ─ Nýsköpun og tækni Skapandi námssamfélag í Breiðholti
Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir Verkefnisstjóri, Reykjavíkurborg Stafræn tækni, nám og menntun Stafræn hæfni grunnskóla – Staða og leiðarlykill
Þorgerður Jennýjardóttir Einarsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Kynjahalli í akademíu: Gerum eitthvað – en hvað? Starfsumhverfi og kynjasjónarmið opinberra háskóla á tímum nýfrjálshyggju
Þórhildur Oddsdóttir Aðjúnkt, Háskóli Íslands Danska: Námsefni og jaðarsettur nemendahópur EKKO – Samsetning og tíðni orðaforða
Þorlákur Axel Jónsson Aðjúnkt, Háskólinn á Akureyri Skólinn – Starfsþróun Hreyfanleiki nýnema á höfuðborgarsvæðinu á tímum markaðsinnritunar í framhaldsskóla
Þorsteinn Önnuson Vilhjálmsson Doktorsnemi, Háskóli Íslands Hinseginleiki, (ó)hefðbundinn kvenleiki og hið forboðna í íslenskri skólasögu við lok 19. aldar Öðruvísi útvaldir synir – Hinsegin kynverund og róttækar hugmyndir hjá einum árgangi íslenskra stúdenta á 19. öld
Þuríður Jóhannsdóttir Prófessor, Háskóli Íslands Háskólar: Nemendur og námsgengi Hvað skýrir hæga framvindu og mikið brottfall úr námi í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands?